หน้าแรก
ข้อมูลโทรมาตร>
ข้อมูลกราฟ
การพยากรณ์สถานการณ์น้ำ
แจ้งเตือนภัย>
ภาพ CCTV
เกี่ยวกับโครงการ
สำหรับเจ้าหน้าที่>

= สถานีวัดฝน, = สถานีวัดน้ำ, สถานีวัดน้ำและฝน, สถานีวัดน้ำและฝนและคุณภาพน้ำ
, = การสื่อสารขัดข้อง
, = เตือนภัยฝนตกหนักและน้ำล้นตลิ่ง

ข้อควรระวัง : ข้อมูลปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งอาจจะมีค่าผิดพลาด อันเนื่องมาจากการก่อสร้างฝายชั่วคราวในลำน้ำหรือมีการควบคุมอาคารบังคับน้ำ
แจ้งเตือนภัยTE.73:บ้านวังตะกู 25/4/62 20:15 ระดับน้ำวิกฤต1247.27 ม.รทก.


TE.22B:บ้านวังชัย 25/4/62 22:45 ระดับน้ำวิกฤต1152.88 ม.รทก.


TE.110:สบลำกระจวนแม่น้ำชี 25/4/62 22:45 ระดับน้ำวิกฤต1202.17 ม.รทก.


TE.113:สบแม่น้ำชีห้วยสามหมอ 25/4/62 23:00 ระดับน้ำวิกฤต1158.64 ม.รทก.สงวนลิขสิทธิ์ 2555 กรมชลประทาน